Bakom initiativet

Initiativet blev startat som ett frivilligt projekt i Forskerparken i Aarhus, som en upptakt till FN:s klimatkonferens COP15, som hölls i Köpenhamn. Efter en överväldigande tillströmning av både stora och små företag, blev initiativet stärkt, då danska Departementet för Forskning, Innovation och Högre Utbildning (Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser) samt Østjysk Innovation A/S i år 2009 tillförde kapital för spridning och vidareutveckling.
I dag har initiativet växt, med deltagare från mer eller mindre hela världen – och det passar ju bra, då CO2-utsläppen i dag sker globalt.
Initiativet startades i 2009 och har lugnt och stilla växt sedan då.

Kontakt

IngenCO2.dk
Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal
8000 Aarhus C.
E.mejl: info@ingenco2.dk
Du kan kontakta oss med frågor och idéer, genom att fylla i formuläret här på sidan. Då initiativets budget är begränsad, kan vi tyvärr inte svara alla telefonförfrågningar.
Vi försöker dock att svara alla e-mejls inom 24 timmar (exklusive helger).
Namn:
Firmanamn:
Telefonnr:
E-mejl:
Meddelande:

Erik Sommer, initiativtagare

Status, 2019

 
Till att börja med vill vi säga ett stort tack till de många företag som hjälper oss med att utveckla detta initiativ.
Vi är också glada att höra, att företagen styrker deras omdöme och höjer användarnas tillfredsställelse, när de sätter den gröna loggan ”CO2 neutral website” på deras hemsidor.
Målet med detta initiativ är att öka uppmärksamheten på CO2-problematiken. Det som gör mig mest glad är dock de konkreta handlingar, som detta initiativ själv genomför. Vi reducerar CO2-utsläppen och vi förbättrar livet för tusenvis av familjer i Afrika, där vi tillsammans med lokala NGO:er är med till att installera energieffektiva spisar.
Vi vet att detta initiativ inte kommer att vara ett centralt element i alla företags insats på miljöområdet. Vår avsikt är inte heller att flytta företagens resurser till klimatinsatser på andra områden, till detta initiativ. Tvärtom, är detta initiativ ett supplement till de övriga aktiviteter, som företagen har igång. Anledningen är att företagen möjligtvis kan få mer "klimatvaluta" för pengarna i större projekt, eller projekt de själva kan ta hand om.
Vi hör typiskt, att deltagarna hittar pengar till detta initiativ på marknadsföringskontot. Marknadsföringsvärdet av att CO2-neutralisera användandet av företagets hemsida, är ofta långt högre än omkostnaden.
Till sist vill jag gärna göra er uppmärksamma på följande:
  • Vi installerar energieffektiva spisar i Afrika. De reducerar CO2-utsläppen, då behovet för att fälla träd till matlagning över öppen eld minskar. Samtidigt förbättras hälsan, då röken från matlagningen över öppen eld i familjernas hyddor reduceras. Alla projekten har granskats och certifierats genom Gold Standard-ordningen, som ursprungligen startades av Världsnaturfonden WWF.
  • Vi är med till att anlägga vattenbrunnar, som ersätter behovet för att koka vattnet. Detta reducerar CO2-utsläppen, då vattenkokning leder till fällning av träd till ved. Dessa projekt omfattas också av Gold Standard.
  • Vi är med till att bygga nya förnybara energianläggningar. Fram till nu har vi fokuserat på vindkraftverk, men annat är på gång.
  • Vi har bidragit till bevarandet av regnskog (certifierat av Redd+).
  • Vi hjälper företag med att reducera deras resursförbrukning och öka energieffektiviteten.
Med vänliga hälsningar,
Erik