Get Flash Player
 
 
 

Kontakt

mail info@minskaCO2.se


Du kan kontakta oss med frågor och idéer genom
att fylla i formuläret nedanför. Vi kan dessvärre
inte besvara alla frågor per telefon. Vi strävar
dock efter att besvara alla mail inom 24 timmar
(undantaget helger).

Namn:

Företagsnamn:

Telefonnummer:

E-mail:

Meddelande:Bakom initiativet

Initiativet startades som ett frivilligt projekt i Sverige och Danmark. Efter en överväldigande tillströmning av både små och stora företag har teamet bakom initiativet förstärkts kraftigt.  

Den första maj 2009 gick danska Vetenskapsministeriet och Østjysk Innovation in med kapital så att MinskaCO2 kan expandera och vidareutvecklas.


Om initiativet

Målet med detta initiativ är att synliggöra att koldioxidreducering är viktigt. Ju fler företag som placerar ikonen ”C02-neutral hemsida” på sin hemsida, desto bättre. Detta främst för att det marknadsför CO2-neutralitet som en god sak. Samtidigt skapar initiativet ett gott och konkret resultat i sig själv, i och med att reducering av koldioxidutsläpp från Internet. Vi ställer krav på deltagarna att de neutraliserar användandet av sina hemsidor till 100 procent. Vi tror inte på ”halvgröna” lösningar på detta område. Vi vill kunna kommunicera tydligt för att få ett trovärdigt synliggörande.

Det som startade initiativet var nyheten om att användandet av Internet och informationsteknologi nu har överstigit luftfartens utsläpp och blivit en riktig CO2-syndare.

Det är viktigt att understryka att vi inte på något sätt är motståndare till Internet. Tvärtom. Internet är på många sätt ett bra miljöverktyg jämfört med alternativen.

Men användandet av nätet växer och det kräver mer och mer ström. Det får en konsekvens i form av ett ökat koldioxidutsläpp (även om, återigen, alternativet är värre).

Detta frivilliga miljöprojekt har som mål att göra det möjligt för företag att neutralisera de koldioxidutsläpp som användandet av deras hemsidor ger upphov till. Vi vet att detta initiativ inte kommer att vara ett centralt element i företagens insatser på miljöområdet. Vi ser det som ett steg av många som tillsammans kan få effekt. Och det är också poängen; miljöinsatsen måste ske på många områden.

Vi har inte heller för avsikt att få företag att flytta resurser från andra miljöinsatser till detta initiativ. Tvärtom är det här initiativet ett komplement till de övriga aktiviteter som företagen bedriver. Detta främst för att företag kan få mer "miljövärde” för pengarna i större projekt som de själva kan driva.

Ofta får vi höra att deltagarna använder sig av sin marknadsföringsbudget för att betala initiativet. Marknadsföringsvärdet av att CO2-neutralisera sitt företags hemsida är ofta långt högre än vad som kan uppnås med en traditionell annons på en pappersprodukt. Det är vårt hopp att vi kan flytta pengar från marknadsföringskanaler som har en negativ miljöbelastning till detta initiativ.

Vi använder en del resurser till att skapa säkerhet, kontroll och insyn i initiativet. Det kostar en slant för deltagarna, men vi vill försäkra oss om att deltagarnas hemsidor blir helt och hållet CO2-neutrala. Därigenom ger vår varumärkesskyddade ikon ”CO2-neutral hemsida” värde för alla. Omkostnaden skapar trygghet för hemsidornas användare.

Initiativet är igång och mottagandet har varit mycket positivt. Det är vi väldigt glada för. Nästa mål är att expandera genom ökad tillströmning av företag. Detta kommer att göra det möjligt för oss att ytterligare sänka deltagarnas avgifter.