CO2 Neutral Website
Hur fungerar detDeltagarePriserOm ossAnmäl dig
Svenska

Nya, förnybara energikällor

Vi investerar löpande i nya vind- och vattenkraftverk i olika delar av världen.

Vindkraftverk är en bra investering

Vindkraftverk är en bra investering för CO2-reduktion eftersom det är lätt att mäta hur mycket grön energi de producerar. Vi räknar dock inte med vindprojekten i vår CO2-beräkning eftersom de teoretiskt sett kunde ha genomförts utan vår investering.

Omställning av energiproduktion ger CO2-reduktion

Vi investerar i förnybar energi eftersom det är viktigt för oss att arbeta långsiktigt med att reducera de globala CO2-utsläppen. Vårt mål är att sätta fokus på de förändringar som företag kan hjälpa till att skapa inom miljöområdet. Därför är vind- och vattenprojekt viktiga för oss.

Danska vindkraftverk och framtida projekt

Hittills har vi investerat i Hvidovre Vindmøllelaug och vindkraftverken vid Uhre Vindmøllelaug. Vi är också snart redo med ett omfattande engagemang i ett nytt förnybar energiprojekt, som vi ännu inte kan avslöja - pga. myndighetsgodkännanden och projektetablering.

Anläggningens hela livscykel

Förtjänsten från våra förnybara energianläggningar investeras i nya projekt. Vi ser till att projekten har tagit hänsyn till att anläggningen en dag kommer att tas ner och inte längre kan producera ström.

CO2 Neutral Website

Kontakt

Om CO2 Neutral Website

Hur fungerar detVåra projektBeräkningarDeltagareResurser

Copyright © CO2 Neutral Website

Villkor och bestämmelserIntegritets- och cookiepolicy