CO2 Neutral Website
Hur fungerar detDeltagarePriserOm ossAnmäl dig
Svenska

Spisprojekt i Afrika

Vårt projekt i Kenya installerar mer energieffektiva spisar hos familjer som tar emot dem frivilligt.

Minskad värmeförlust och färre dödsfall

Många afrikanska familjer lagar mat över lägereld. Det händer ofta i hemmen där de bor, och det finns flera problem med det. Det största problemet är dödsfall på grund av rökförgiftning inne i hemmen. För det andra kräver brasor mycket ved, eftersom de brinner i öppna eldstäder som inte behåller värmen.

Spisar håller värmen och reducerar CO2-utsläppen

Vi sätter upp energieffektiva spisar på flera platser i Kenya - hos familjer som vill ta emot dem frivilligt. Spisarna begränsar vedförbrukningen och minskar samtidigt rökutsläppen.I spisprojekten använder vi lokal arbetskraft och det har fler fördelar än bara CO2-reduktionen.

Kontrolleras av Gold Standard

Projekten genomförs i samarbete med CO2Balance och registreras i Gold Standard-registret. FN-ackrediterade kontrollörer utför regelbundna stickprov, vilka godkänns utan anmärkningar.

Vi sprider investeringarna för att säkerställa CO2-reduktion

Ibland diskuteras de verkliga fördelarna med projekt som spisprojekten. Används ens spisarna, trots att de har många uppenbara fördelar? Som investerare i klimatprojekt är vi försiktiga med att ta med hela CO2-reduktionen av projektet i våra beräkningar, eftersom det alltid finns en viss osäkerhet. Vi tycker också att de sociala effekterna är viktiga och vi ser alltid till att inte vara beroende av projektets fulla, potentiella CO2-reduktion.

Varför Afrika?

För att arbeta med mätbar minskning av CO2-utsläpp investerar vi i projekt i länder som inte omfattas av någon lag om utsläppsrätter. Det innebär att de inte har begränsningar för CO2-utsläppen, och att vi därför här kan göra en stor skillnad. Både socialt och miljömässigt. Vårt mål är att engagera oss i ännu fler vattenborrningsprojekt, allteftersom de blir Gold Standard-certifierade.

CO2 Neutral Website

Kontakt

Om CO2 Neutral Website

Hur fungerar detVåra projektBeräkningarDeltagareResurser

Copyright © CO2 Neutral Website

Villkor och bestämmelserIntegritets- och cookiepolicy