CO2 Neutral Website
Hur fungerar detDeltagarePriserOm ossAnmäl dig
Svenska

Vattenborrningsprojekt i Afrika

Vi deltar i projekt som ger invånare i mindre orter tillgång till rent vatten. På så sätt släpper de inte ut CO2 när de kokar smutsigt vatten för att göra det säkert att dricka.

Med hjälp av borrhålstekniken säkerställer vi rent vatten till familjer, som därmed inte behöver koka vatten för att få säkert dricksvatten.

Rent dricksvatten ger renare luft

I många delar av Afrika saknas tillgång till rent dricksvatten. Tyvärr betyder det att många dricker vattnet som det är - med risk för sin hälsa. En del av befolkningen kokar vattnet för att rena det. Det är tidskrävande - särskilt för kvinnor som ofta ansvarar för att skaffa vatten - och det behövs mycket ved för att koka tillräckligt med vatten till en familj. Därför kan vi minska CO2-utsläppen genom att säkerställa rent dricksvatten direkt från de lokala brunnarna.

Vi arbetar med experter

Vi genomför vattenborrningsprojekten i Zimbabwe, Uganda och Sierra Leone tillsammans med CO2 Balance och är registrerade i det globala Gold Standard-registret. Vi väljer samarbetspartner som har lokal expertis i de olika projekten, eftersom vi investerar i faktisk CO2-reduktion, inte i resor och forskning.

Varför Afrika?

För att arbeta med mätbar minskning av CO2-utsläpp investerar vi i projekt i länder som inte omfattas av någon lag om utsläppsrätter. Det innebär att de inte har begränsningar för CO2-utsläppen, och att vi därför här kan göra en stor skillnad. Både socialt och miljömässigt. Vårt mål är att engagera oss i ännu fler vattenborrningsprojekt, allteftersom de blir Gold Standard-certifierade.

CO2 Neutral Website

Kontakt

IngenCO2.dk
Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal
8000 Aarhus C
Danmark
info@CO2neutralwebsite.com

Om CO2 Neutral Website

Hur fungerar detVåra projektBeräkningarDeltagareResurser

Copyright © CO2 Neutral Website

Villkor och bestämmelserIntegritets- och cookiepolicy